· digitalisering · 4 min read

Vad kan jag använda QR-koder till?

Detta blogginlägg handlar om olika användningsområden för QR-koder, både idag, imorgon och (kanske) i framtiden.

Detta blogginlägg handlar om olika användningsområden för QR-koder, både idag, imorgon och (kanske) i framtiden.

QR-koder förflyttar kunder eller användare från en fysisk plats till en digital adress. I takt med att mer och mer sker via digitala medier blir detta en alltmer intressant egenskap. Detta blogginlägg handlar om olika användningsområden för QR-koder, både idag, imorgon och (kanske) i framtiden.

QR-koder idag

Idag använder de flesta i Sverige internet, och även mobiltelefoner. Eller rättare sagt - nästan alla gör det, och i ökande grad.

Så än om QR-koder har funnits ganska länge ( sedan 1994 faktiskt, se här för historielektion på ämnet ) så är det inte förrän nu som tillräckligt många kan använda dom för att det ska bli allmänt accepterat.

Det saknas data och forskning på ämnet, men vi på dinqr är övertygade om att vi det senaste året bara har börjat se ett kraftigt ökande bestånd av QR-koder runtom i samhället. Vi tror också att fler scannar QR-koder, fast inte som länkar på internet, utan scannar gör man när man verkligen vill något.

Idag ser vi QR-koder lite överallt. Bara på väg till dinqr imorse såg jag en kod på en affisch på rutan till en tom lokal som leder till ett prospekt, och sen en på bussen som jag visade upp för en scanner för att betala, och sen en på hyllan i min matbutik som skulle ge min allergi-information om bullar om jag scannar den. Ja, och så vidare. Jag ser ju kanske det “mer” eftersom jag jobbar på dinqr och pratar dagligen om QR-koder, men ändå, jag tror att dom flesta känner igen det här?

QR-koder används idag till lite allt möjligt, fast också lite okonsekvent och utan fasta regler eller mönster. Man kan se det på alltifrån konsumentprodukter till betalningsystem till tryck på bildörrar. Vi testar oss fram lite kanske man se det som?

Och det är nog där vi är just nu, väldigt många har börjat prova sig fram med QR-koder samtidigt.

QR-koder imorgon

Först - framtiden är alltid oviss, så nu går vi in på gissningar, och eftersom dinqr är byggt på en idé om var det här är på väg är vi såklart färgade i sak, dvs ta det här för vad det är.

På dinqr tror vi att QR-koder kommer att bli en del av allas vardag. Eftersom QR-koder inte är som länkar, utan verkar användas mest till mer funktionella scenarion där den som scannar har en tydlig intention, är det troligt att QR-koder framöver inte bara kommer att användas till massreklam. Tvärtom är det troligt att QR-koder till större utsträckning kommer att användas till viktigare saker. Hämta ut något, beställa, få information som man verkligen behövs just här och nu - den typen av saker.

Konkret finns den här typen av saker i så gott som alla brancher. Hämta ut beställda varor görs traditionellt med en order på papper, som man sen vi fick email kanske printar ut, men som redan finns digitalt och som man med en QR-kod lätt kan hänvisa till. Få information om något kanske kan vara tex när man vill se resturangmenyer, eller busstidtabeller, eller information om när mitt hotellrum kommer att städas nästa gång.

I takt med att QR-koder blir viktigare kommer också kraven på QR-kodtjänster att öka, vilket i sin tur kommer att leda till att dinqr blir den ledande QR-tjänsten i Sverige.

QR-koder i framtiden

På ännu längre sikt kommer QR-koder att användas till ännu viktigare saker, samhällsnyttiga saker tex. Vi såg en liten försmak på detta med Covid-pass och liknande under Corona, och vi har swish och bankid som exempel också. Det finns ingen anledning att tro att inte detta kommer att kopieras till fler områden.

Det finns också maskiner/robotar/ai på väg in, och maskiner behöver också hämta information, precis som vi människor. Dock har dom en sak som vi inte har, dom har inbyggd videokamera (deras ögon kan man väl säga), och därmed inbyggd QR-kodläsare. Så i framtiden om maskiner behöver information kommer QR-koder kanske att ha en roll. Vi får se, men ni hörde det här först, och om ni vill utforska någon idé på det här ämnet är vi på dinqr öppna för samarbeten.

Tillbaka till Bloggen